Aktualności

Debata społeczna z mieszkańcami Pragi Północ

,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" - pod takim hasłem wczoraj w budynku RSM Praga przy ulicy Ząbkowskiej 42 odbyła się debata społeczna z mieszkańcami Pragi Północ. Miała ona na celu zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Obecni mieli również okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat działania policji, straży miejskiej oraz instytucji współpracujących z tymi służbami.

Organizatorem wczorajszej debaty społecznej pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanej w budynku RSM Praga przy ulicy Ząbkowskiej 42 na Pradze Północ był Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI.

W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczył Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI ds. Prewencji mł. insp. Paweł Glinka, Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Skiba, Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich i Patologii kom. Leszek Telak, Oficer Prasowy KRP Warszawa VI kom. Paulina Onyszko, dzielnicowi, radni z Urzędu Dzielnicy Praga Północ, Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Jarosław Kowal, Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Królikowska, Naczelnik VI Oddziału Straży Miejskiej Pan Maciej Świątek oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 brygadier mgr inż. Andrzej Mierzwicki.

Na wstępie kom. Paulina Onyszko podziękowała mieszkańcom za udział w spotkaniu. Następnie przedstawiła wnioski mieszkańców zgłoszone podczas ubiegłorocznej debaty dotyczące głównie kwestii parkowania przed przejściami dla pieszych, spożywania alkoholu w obrębie sklepu, nanoszenia wulgarnych napisów na budynkach i gromadzenia się osób na klatkach schodowych i zaprezentowała działania podjęte przez Policję w tym zakresie.

Naczelnik Straży Miejskiej omówił kwestie związane z parkowaniem pojazdów i przypomniał o zaostrzeniu kar za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Dowódca JRG nr 5 zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa mogące wystąpić w sezonie grzewczym. Apelował o wyposażenie domów w czujniki dymu.

Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI mł. insp. Paweł Glinka podkreślił ogromną rolę współpracy mieszkańców z policją w celu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. Zachęcał zebranych do informowania dzielnicowych o wszelkich niepokojących zdarzeniach, a także do udziału w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez spółdzielnie i administracje, które również mają na celu właściwą wymianę informacji o niepokojących zdarzeniach.

Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Mariusz Skiba przypomniał o możliwości dokonywani zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji "Moja Komenda" i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcił wszystkich do korzystania z tych narzędzi.

Główna część debaty należała do mieszkańców, którzy przedstawili swoje postulaty dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazywali obszary, w których wymaga ono poprawy. Dotyczyły one głównie nielegalnego handlu papierosami, osób bezdomnych koczujących na klatkach schodowych, osób grupujących się na skwerach i w rejonie placów zabaw spożywających alkohol, zaśmiecających i zanieczyszczających teren publiczny. Poprosili również o częstsze kontrole podwórzy przez umundurowane patrole piesze.

Dużo uwagi poświęcono problemowi osób bezdomnych. Służby i instytucje współpracujące wskazały, jakie są możliwości pomocy takim osobom oraz rozwiązania, jeśli dopuszczają się one naruszenia przepisów prawa.

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zachęcił mieszkańców do udziału w cyklicznych spotkaniach w ramach programu "Bezpieczne Osiedle" oraz korzystania z aplikacji 19115.

W trakcie spotkania dzielnicowi rozdali mieszkańcom ulotki informujące o tym, jak nie dać się oszukać, jak nie paść ofiarą złodzieja i właściwie zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem.

Uczestnicy debaty po spotkaniu mogli porozmawiać z dzielnicowymi w swoich indywidualnych sprawach.

Tego typu spotkania z policjantami będą odbywały się cyklicznie, a informacje o nich będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ich celem jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

kom. Paulina Onyszko

Powrót na górę strony