Aktualności

Działania policjantów z Pragi Północ na rzecz osób bezdomnych

Każdego roku, w okresie niskich temperatur i dużych mrozów policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI prowadzą działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym. Ich zadania koncentrują się głównie na prewencyjnej kontroli miejsc, w których mogą gromadzić się osoby nieposiadające stałego "dachu nad głową", samotne i niezaradne życiowo. Policjanci podejmują szereg działań mających na celu ochronę ich zdrowia i życia poprzez m.in. informowanie ich o możliwościach uzyskania pomocy.

Okres jesienno - zimowy jest niezwykle trudny dla osób nieposiadających "dachu nad głową", samotnych i nieporadnych życiowo. Niskie temperatury, niedostosowana do pory roku odzież, niejednokrotnie głód, przewlekle choroby i upojenie alkoholowe mają ogromne znaczenie dla zdrowia i życia tych osób.

W ramach ograniczenia zjawiska bezdomności oraz ochrony życia i zdrowia osób bezdomnych policjanci z północnopraskiej komendy, szczególnie w okresie jesienno - zimowym prowadzą rzetelne rozpoznanie, by dotrzeć do osób samotnych i niezaradnych życiowo.

Dzielnicowi w trakcie służby obchodowej kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby bezdomne, przede wszystkim ogródki działkowe, tereny nad rzeką Wisłą i Kanałem Żerańskim, dworce PKP i PKS, opuszczone hale i garaże, pustostany, piwnice, klatki schodowe, parkingi przy supermarketach, węzły ciepłownicze i działki letniskowe.

Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, ponieważ często to właśnie one są ofiarami niskich temperatur. Informują takie osoby o miejscach, gdzie mogą otrzymać pomoc - ciepły posiłek, ciepłą odzież, a także wskazują im adresy noclegowni.

Policjanci utrzymują ścisłą współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na podległym terenie w celu koordynacji przedsięwzięć wobec osób potrzebujących pomocy.

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na osoby, których zdrowie bądź życie może być zagrożone. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze, niestosownie ubranych do panującej temperatury czy znajdujących się w stanie silnego upojenia alkoholem.

Bardzo często od naszej wrażliwości i empatii zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze. Wszystkie zgłoszenia można kierować pod bezpłatne numery 112 i 986.

kom. Paulina Onyszko

Powrót na górę strony