Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna o bezpieczeństwie z mieszkańcami Białołęki

Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego przez kierowców, przekraczanie prędkości oraz wieczorno - nocne wyścigi samochodowe – głównie na takie kwestie zwracali uwagę mieszkańcy Białołęki podczas wczorajszej debaty społecznej "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanej w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Białołęka. W spotkaniu brał udział Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI insp. Hubert Białogrodzki, Kierownictwo Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, Burmistrz Urzędu Dzielnicy Warszawa Białołęka wraz z Zastępcami oraz radni.

Współpraca między mieszkańcami, a służbami jest niezwykle ważna dla dbałości o bezpieczeństwo. Dlatego tak istotny był aktywny udział mieszkańców we wczorajszych debatach społecznych ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" zorganizowanych w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Białołęka, w której uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Burmistrz dzielnicy Białołęka wraz z Zastępcami oraz radni.

Na spotkaniu rozpoczętym o godzinie 18.00 omówiono wnioski zgłoszone przez uczestników podczas ubiegłorocznej debaty społecznej oraz podjęte przez służby działania. Zebrani wymienili się swoimi spostrzeżeniami.

O godzinie 19.00 rozpoczęto debatę, która miała na celu wskazanie bieżących problemów.

Prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w dzielnicy Białołęka przedstawił podinsp. Marcin Chyczewski - Komendant Komisariatu Policji Warszawa Białołęka.

Kolejno głos zabrał Naczelnik VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej oraz przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Wiele uwagi poświęcono budowie nowego Rewiru Dzielnicowych przy ul. Ruskowy Bród, który ma powstać do czerwca przyszłego roku. Burmistrz Dzielnicy Warszawa Białołęka Pan Grzegorz Kuca oraz Komendant Rejonowy Warszawa VI insp. Hubert Białogrodzki wyrazili ogromne zadowolenie z realizacji tej inwestycji.

Szef północnopraskich policjantów podziękował Burmistrzowi za wsparcie finansowe na budowę obiektu. Obaj Panowie zgodnie przyznali, że nowa siedziba Rewiru Dzielnicowych umożliwi kontakt z policją większej liczbie mieszkańców.

Następnie rozpoczęła się dyskusja. Zebrani mogli dzielić się informacjami o niepokojących sytuacjach w ich miejscu zamieszkania. Zwracali uwagę przede wszystkim na łamanie przepisów drogowych zarówno przez kierowców aut osobowych, jak i ciężarowych, wnioskowali również o zmiany organizacji ruchu przy niektórych ulicach.

Poruszono także kwestię wyścigów motocyklowych w terenie leśnym i wyścigów samochodowych w porze wieczorowo - nocnej. Problemem okazała się również obecność dzików w rejonie osiedli i prywatnych posesji.

W trakcie spotkania przedstawiciele Policji zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda” oraz aplikacji 19115.

Wczorajsza debata społeczna miała na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej do większej współpracy ze służbami w celu poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy.

kom. Paulina Onyszko

 

 
Powrót na górę strony