Aktualności

Policjanci w kolejnej edycji spotkań z dyrektorami szkół

Policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii z północnopraskiej komendy przeprowadzili kolejne edycje spotkań z dyrektorami szkół. Tym razem funkcjonariusze omawiali współpracę z kierownictwem placówek szkolnych z terenu Białołęki i Pragi Północ, by wskazać problemy, z jakimi spotyka się kadra pedagogiczna w codziennej pracy z uczniami i wskazać sposoby ich rozwiązania. Uczestnicy spotkania szczegółowo omawiali też sytuacje dotyczące wnoszenia przez uczniów na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi i substancji ustawowo zabronionych. Obie strony zapewniły o dalszej ścisłej współpracy.

Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych i Liceum z terenu Białołęki i Pragi Północ było kolejną inicjatywą Naczelnik Wydziału ds. Nieletnich i Patologii kom. Anny Kosiorek.

Miało ono na celu przypomnienie zakresu działań funkcjonariuszy tego wydziału i nawiązanie ścisłej współpracy z kierownictwem i personelem placówek szkolnych w sprawach dotyczących nieletnich. Niezwykle cenna podczas dyskusji okazała się wymiana doświadczeń obu stron.

Była to również okazja do omówienia problemów, z jakimi spotyka się kadra pedagogiczna szkół w codziennej pracy z uczniami. Zaproponowano możliwe rozwiązania.

Jednymi z ważniejszych zagadnień, jakie poruszono podczas spotkania były sytuacje wnoszenia przez uczniów na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi, a także niewłaściwe zachowania w środowisku rówieśniczym związane z hejtem i zagrożeniami w Internecie.

Przedyskutowano również potrzebę częstszych kontroli prewencyjnych w placówkach, które byłyby wsparciem dla kadry pedagogicznej, jak również zwiększenie ilości spotkań profilaktycznych.

Obecne na spotkaniu przedstawicielki SPOT-u Młodzieżowego Praga Północ wyjaśniły, jaką funkcję spełnia ta fundacja i zachęcały przedstawicieli Policji oraz dyrektorów szkół do nawiązania ścisłej współpracy w zakresie wsparcia oraz aktywizacji społecznej uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz liceum. 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę.

kom. Paulina Onyszko/bs

Powrót na górę strony