Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gościliśmy przedstawicieli bułgarskiej Policji

6 grudnia rozpoczęła się wizyta studyjna w Polsce delegacji Policji bułgarskiej. Spotkanie z przedstawicielami polskiej Policji trwało cztery dni. Koordynacją przedsięwzięcia zajmowało się Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Wczoraj o godzinie 10.00 delegacja bułgarskiej Policji odwiedziła północnopraską komendę. Gości przywitał Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI Pan mł. insp. Paweł Winek.

W dniu wczorajszym delegacja przedstawicieli bułgarskiej Policji wraz z przedstawicielami Komendy Głównej Policji odwiedziła północnopraską komendę. Przybyłych gości powitał Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI Pan mł. insp. Paweł Winek. Wizyta studyjna była rezultatem projektu ,,Wspólne Działania w Zwalczaniu Transgranicznej Przestępczości Zorganizowanej".

Celem szkolenia było zapoznanie bułgarskich policjantów z problematyką prowadzenia śledztw z zakresu przestępczości ekonomicznej, a w szczególności oszustw kartowych i skimmingu, jak również metod prowadzenia postępowań nowych typów przestepstw. 

Na początku spotkania członkowie delegacji poznali strukturę organizacyjną naszej jednostki. Zwiedzili pomieszczenia dyżurnego, dla osób zatrzymanych, referat techników kryminalistyki, pomieszczenie miejskiego monitoringu oraz tzw. ,,przejściówkę". Następnie goście zapoznali się z organizacją Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Przedstawiciele bułgarskiej Policji wysłuchali kom. Marcina Chyczewskiego, Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, który przedstawił codzienną pracę funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej i odpowiedział na wszystkie pytania gości związane z tym rodzajem przestępczości.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Dla policjantów naszej jednostki kolejne już odwiedziny zagranicznych gości były wyjątkowym wyróżnieniem. Mamy nadzieję, że wzajemna wymiana doświadczeń zaowocuje stałą, i jakże ważną dla obu stron, współpracą.

po

Powrót na górę strony