Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne Wakacje na Targówku

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek wspólnie z przedstawicielami Delegatury Bezpieczeństwa Dzielnicy Targówek przeprowadzili pogadankę w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” . Podczas spotkania, które odbyło się w Przedszkolu nr 113 w Warszawie przy ulicy Krasiczyńskiej, edukowano nie tylko najmłodszych, ale również przybyłe grono pedagogiczne. W spotkaniu udział wzięło 90 dzieci z 9 przedszkoli i 4 szkół podstawowych.

Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek wspólnie z przedstawicielami Delegatury Bezpieczeństwa Dzielnicy Targówek przeprowadzili pogadankę w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019” . Podczas spotkania, które odbyło się w Przedszkolu nr 113 w Warszawie przy ulicy Krasiczyńskiej, edukowano nie tylko najmłodszych, ale również przybyłe grono pedagogiczne. W spotkaniu udział wzięło 90 dzieci z 9 przedszkoli i 4 szkół podstawowych.

Podczas pierwszej części pogadanki, która skierowana była do starszej publiczności Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Targówek omówił zagadnienia związane z problematyką zachowań dzieci dysfunkcyjnych, a także wybranych zachowań ich opiekunów prawnych oraz sposobu ich postępowania na wypadek zetknięcia się z  sytuacją, gdzie dochodzi do naruszeń obowiązujących przepisów prawa. Podkomisarz Leszek Telak zwrócił uwagę na bardzo istotne w tej materii zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku w mieście oraz nad wodą.


Druga część spotkania przeprowadzona przez podkomisarza Leszka Telaka i  młodszego aspiranta Dominika Kasonia przy współudziale przedstawicieli Delegatury Bezpieczeństwa Dzielnicy Targówek skierowana była do najmłodszych. W spotkaniu wzięło udział 90 dzieci z 9 przedszkoli oraz 4 szkół podstawowych z Targówka. Policjanci rozmawiali na temat zachowania  bezpieczeństwa, zagrożeń mogą spotkać się w przedszkolu oraz szkole, na terenie placu zabaw i ulicy oraz w domu i poza domem. Nie obyło się również bez sprawdzenia wiedzy dzieci na temat numerów alarmowych, podstawowych znaków i sygnałów drogowych, a także miejsc i sytuacji, których powinny unikać. Na zakończenie spotkania dzieciom zostały rozdane niezwykle atrakcyjne i cenne upominki w postaci kamizelek odblaskowych oraz innych elementów odblaskowych, z których na co dzień w trosce o własne bezpieczeństwo będą mogły korzystać.

LT/AH

  • Bezpieczne Wakacje 2019
  • Bezpieczne Wakacje 2019
  • Bezpieczne Wakacje 2019
  • Bezpieczne Wakacje 2019
  • Bezpieczne Wakacje 2019
  • Bezpieczne Wakacje 2019
Powrót na górę strony