Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole policji i żandarmerii wojskowej

Od czerwca br. na terenie Targówka można spotkać wspólne patrole Policji i Żandarmerii Wojskowej. Dzięki tej współpracy na ulicach pojawiła się większa liczba patroli podejmujących interwencje w związku ze zgłoszeniami mieszkańców. Zadaniem łączonych patroli jest również reagowanie na wszelkie wykroczenia i przestępstwa.

Policjanci na co dzień współdziałają z różnymi służbami, organami państwowymi i samorządowymi. Jedną z takich instytucji, z którą policja chętnie współpracuje jest m.in., Żandarmeria Wojskowa.

Od czerwca br. policjanci z komisariatu przy ul. Chodeckiej wspólnie z żołnierzami ŻW pełnią wspólne patrole na terenie Targówka. Można ich spotkać głównie w patrolach zmotoryzowanych.

Skierowanie do służby żołnierzy spowodowało, iż na terenie Targówka zwiększyła się liczba służby patrolowej. Od czerwca br. zrealizowano tam 300 wspólnych służb.

Zadaniem łączonego patrolu – policjanta i żołnierza jest przede wszystkim reakcja na zgłoszenia mieszkańców dot. niepokojących zdarzeń (np. kradzieży, włamań, handlu narkotykami), podejmowanie działań prewencyjnych, zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz wykrywanie sprawców popełnianych czynów zabronionych. Wszystko to ma istotne znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie dzielnicy.

Chodzi o to, aby mieszkańcy czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie mogąc liczyć na szybką pomoc ze strony służb, gdy zajdzie taka potrzeba.

Obie formacje bardzo cenią sobie tę współpracę ze względu na możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Żołnierze mogą wykorzystywać nabyte umiejętności podczas realizacji swoich ustawowych zadań.

podkom. Paulina Onyszko/mb

 

Powrót na górę strony