Zakres działalności

Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Rejonowego Policji i Komendy Rejonowej Policji

Komendant Rejonowy Policji zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dzielnic miasta Warszawy.

Komendanta Rejonowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji.

Komendant Rejonowy Policji podlega Komendantowi Stołecznemu Policji.

Komendant Rejonowy Policji jest szefem wszystkich policjantów Komendy Rejonowej Policji.

Regulamin Komendy Rejonowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Rejonowy Policji jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Rejonowej Policji to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek;

Wszystkie informacje o Komendzie Rejonowej Policji znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Rejonowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film Zakres działalności

Pobierz plik Zakres działalności (format mp4 - rozmiar 26.77 MB)

Powrót na górę strony