Kierownictwo

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI

inspektor Hubert Białogrodzki

Inspektor Hubert Białogrodzki urodził się w 1973 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie studiował pedagogikę specjalną. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

Przez wszystkie lata swojej kariery zawodowej w garnizonie stołecznym związany był głównie z pionem kryminalnym. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Służbę w Policji rozpoczął w styczniu 1994 roku w  Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W tej samej jednostce w październiku 2003 roku objął stanowisko kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego, a trzy lata później został Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek. W 2007 roku zajął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek, a w 2013 roku awansował na Komendanta tej jednostki. W październiku 2015 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II.

Z dniem 5 lipca 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, natomiast w sierpniu 2020 roku został Komendantem Rejonowym Policji Warszawa VI.

Odznaczony Brązowym Medalem za "Długoletnią Służbę" oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant".

Powrót na górę strony