Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Data publikacji 01.06.2017
 
03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat:47 723-84-83
faks: 47 723-87-03
  
 
Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego

kom. Sławomir Skiepko
 
 
p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 
kom. Małgorzata Jakubczyk
 
 
 

Komórki organizacyjne:
 
Referat I  - 47 723-81-05
Referat II  - 47 723-83-16
Referat III  - 47 723-81-90
Referat IV - 47 723-84-92
Rejestr Śledztw i Dochodzeń - 47 723-84-07
Referat Techniki Kryminalistycznej - 47 723-80-90
Referat Statystyki Przestępczości - 47 723-80-06, 47 723-84-07

 

 

 

Powrót na górę strony