Wydział Organizacji Służby

Data publikacji 05.08.2019
 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 47 723-81-17, fax. 47 723-81-37
tel. dyżurny: 47 723-75-56
faks: 47 723-72-37
 

Naczelnik Wydziału Organizacji Służby
 
kom. Paweł Kucharek
 
 
 Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Służby
 
kom. Artur Rączkowski
 


Komórki organizacyjne:

Oficer Dyżurny  47 723-75-56, fax. 47 723-72-37
Zespół Ochronny 47 723-81-11
Zespół Operacji Policyjnych 47 723-85-65
Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pozwoleń na Broń 47 723-85-65
Powrót na górę strony