Wydział Prewencji

Data publikacji 31.05.2019

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 51
tel. sekretariat: 47 723-81-17
faks. 47 723-81-37
 

  Naczelnik Wydziału Prewencji
nadkom. Mariusz Skiba
 
 
 

Komórki organizacyjne:

I Rewir Dzielnicowych 22 698-04-26 siedziba ul. Ząbkowska 23/25, tel. 47 723 24 47
II Rewir Dzielnicowych 22 698-04-26 siedziba ul. Ząbkowska 23/25, tel. 47 723 24 46
Referat ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych, tel. 47 723-75-67
Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, tel. 47 723-81-94
Powrót na górę strony